W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Dziś jest środa 31 maja 2023 r. Godzina 11:30 Imieniny Anieli, Feliksa, Kamili

III etap konkursu fotograficznego - lato

Urząd Miejski w Pieniężnie  ogłasza III etap konkursu fotograficznego - "Gmina Pieniężno na tle zmieniających się pór roku - lato".


Przypominamy o obowiązkowym nadesłaniu załączników, przy przystąpieniu do konkursu.


Załączniki i regulamin konkursu 


I. Informacje ogólne

Organizator: Urząd Miejski w Pieniężnie

Ul. Generalska 8

14-520 Pieniężno

www.pieniezno.pl

 nr tel. 55 237 46 00 / fax 55 237 46 01

 

II. Cel konkursu:

Celem konkursu jest zachęcenie mieszkańców naszej gminy i odwiedzających do poszukiwania i eksponowania najpiękniejszych i najciekawszych miejsc naszego miasta
 i  gminy na tle zmieniających się pór roku.


III.  Typy projektów:

a) zdjęcia fauny, flory, przyrody nieożywionej, krajobrazu, zabudowań i zabytków miasta i gminy Pieniężno.


IV . Zasady konkursu:

 1. Konkurs ma charakter otwarty
 2. Konkurs twa cały rok kalendarzowy
 3. Konkurs organizowany jest w czterech etapach przedstawiających poszczególne pory roku.
 4. Wszyscy przystępujący do konkursu mogą wziąć udział w czterech etapach:

III etap – fotografia letnia        – 15. 08. 2012 r.

 

IV etap – fotografia jesienna    – 30.10.2012 r.


 1. Każdy autor może nadesłać maksymalnie 7 zdjęć z każdej pory roku w edycji
 2. Nadsyłane zdjęcia mogą być wykonane aparatami cyfrowymi oraz analogowymi.
 3. Zdjęcia nie powinny posiadać mniejszej rozdzielczości niż 300 dpi, rozmiar, co najmniej 4 Mpi
 4.  Zezwala się na retusz fotografii, pod warunkiem, że będzie on polegał na zastosowaniu korekty globalnej, która polepsza, jakość (np. nasycenie, kontrast, wyostrzanie, zmniejszanie wymiarów).
 5. Zabrania się stosowania zabiegów selektywnych w celu sztucznego zwiększania rozmiaru, dodawania lub odejmowania elementów, łączenia kilku fotografii (z wyjątkiem techniki HDR) lub zmiany jej oryginalnej kompozycji. Niedopuszczalne jest dodawanie lub odejmowanie fragmentów fotografii, dokonywanie fotomontażu oraz łączenie kilku fotografii. Fotografie nie mogą zawierać znaków wodnych ani dat.
 6. Uczestnik Konkursu oświadcza, że zgłaszane przez niego prace nie były wcześniej wyróżniane, nagradzane, publikowane (również w Internecie)
 7. 11.  Prace należy zgłaszać w odpowiednich terminach na adres: promocja@pieniezno.pl, lub wysłać pocztą tradycyjną na adres Urzędu Miejskiego w Pieniężnie, ul. Generalska 8, 14-520 Pieniężno
 8.  Każdy uczestnik musi dołączyć kwestionariusz osobowy, który jest załącznikiem do niniejszego regulaminu.
 9.  Osoby niepełnoletnie zobowiązane są dołączyć również pisemną zgodę rodziców lub opiekunów  na udział w Konkursie.
 10.  Uczestnik zgłaszając fotografię do konkursu jednocześnie oświadcza, iż jest jej autorem
  i posiada do niej wyłączne prawa autorskie,
 11. Prace zgłoszone w konkursie zostaną opublikowane na oficjalnej stronie internetowej Pienięzna www.pieniezno.pl, oraz www.facebook.com/GminaPieniezno . Poza tym mogą być wykorzystane w  materiałach i publikacjach organizatorów Konkursu.
 12.  Autorzy wyróżnionych fotografii zostaną poinformowani telefonicznie i mailowo
  o wynikach konkursu do 14 dni po zakończeniu każdego z etapów. Lista laureatów poszczególnych etapów konkursu zostanie również zamieszczona na stronie internetowej
 13. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych zgodnie
  z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) dla potrzeb Konkursu.
 14. Zgłoszenie prac konkursowych równoznaczne jest z akceptacją regulaminu Konkursu
  i oświadczeniem, że  fotografie złożone w ramach Konkursu zostały wykonane osobiście.
 15. Dodatkowo każdy z uczestników przekazuje prawa autorskie do wykorzystywania fotografii przez Urząd Miejski

V.  Zasady przyznawania nagród:

 

 1. Wyboru laureata konkursu fotograficznego dokonuje Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza Pieniężna.
 2. Decyzja Komisji Konkursowej o przyznaniu nagrody jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
 3. Komisja Konkursowa przyzna nagrody rzeczowe dla uczestników konkursu
  w każdym etapie o wartościach:

                 I miejsce     – 200 zł

                 II miejsce    – 100 zł

                 III miejsce   – 50 zł

VI. Postanowienia końcowe:

1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu.


 

Data dodania 26 czerwca 2012