W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Dziś jest środa 19 czerwca 2024 r. Godzina 00:21 Imieniny Gerwazego, Protazego, Sylwii

Informacja - nowy system odbioru odpadów

Informuję mieszkańców miasta i gminy Pieniężno, że dnia 07.03.2023 r. w życie weszła Uchwała nr XLIV/279/23 Rady Miejskiej w Pieniężnie z dnia 12 stycznia 2023 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Pieniężno (Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 21.02.2023 poz. 1114). 

Uchwała wprowadza następujące zmiany w systemie gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta i gminy Pieniężno: 

1)odpady zbierane selektywnie, należy gromadzić w pojemnikach lub workach do tego przeznaczonych i odpowiednio oznakowanych, tj. :

a)szkło – pojemniki lub worki koloru zielonego z napisem „Szkło”,

b)papier - pojemniki lub worki koloru niebieskiego z napisem „Papier”,

c)tworzywa sztuczne, metale i odpady opakowaniowe wielomateriałowe - pojemniki lub worki koloru żółtego z napisem „Metale i tworzywa sztuczne”,

d) bioodpady - pojemniki lub worki koloru brązowego z napisem „Bio” ;


 2) dopuszcza się możliwość wyposażenia nieruchomości (dotyczy domów jednorodzinnych na terenie miasta i gminy) w pojemniki do selektywnego zbierania odpadów. Pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów, swoją kolorystyką i oznakowaniem powinny być zgodne  jw. ;

3) dopuszcza się stosowanie pojemników i worków do selektywnej zbiórki odpadów w kolorach innych niż określone wyżej, w takich przypadkach należy umieścić na nich                    w widocznym miejscu trwały napis odpowiadający przeznaczeniu pojemnika/worka: szkło, papier, metale i tworzywa sztuczne, bio;

   4) odbiór odpadów zmieszanych na terenie wiejskim odbywać się będzie raz w miesiącu. 

Oznacza to, że na terenie miasta i gminy Pieniężno systematycznie likwidowane będą punkty zbiorcze pojemników przeznaczonych do segregacji: bio, tworzyw sztucznych  i metali, papieru i szkła, tzw. „gniazda”. 

Właściciele domów jednorodzinnych na terenie miasta i gminy zostaną wyposażeni przez Spółdzielnię Socjalną Sąsiedzi z siedzibą w Pieniężnie, w worki przeznaczone do segregacji każdej frakcji.

W przypadku wyposażenia nieruchomości w pojemniki do selektywnego zbierania odpadów (przez właściciela nieruchomości), odpady odbierane będą z tych pojemników. 

 

Na terenie miasta Pieniężno w zabudowie jednorodzinnej, system workowy wprowadzony zostanie od 27 marca br., zgodnie z harmonogramem : 

a) szkło - poniedziałek – raz w miesiącu,  pierwszy odbiór 03.04.2023 r.,

b) tworzywa sztuczne, metale i odpady opakowaniowe wielomateriałowe - czwartek - raz tygodniu, 

c)   bio -  piątek - raz w tygodniu,  

d)   papier - wtorek - raz na dwa tygodnie.

Na terenie gminy Pieniężno, system workowy wprowadzony zostanie systematycznie od 01 kwietnia br. 

 

W przypadku zabudowy wielorodzinnej, każda wspólnota mieszkaniowa/ spółdzielnia/zarządca budynku ma obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów od 01 maja 2023 r. 

 

Nieruchomość należy wyposażyć w dostateczną ilość pojemników służących do zbierania odpadów komunalnych, które powinny być utrzymane w należytym stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz utrzymanie w odpowiednim stanie sanitarnym  i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów. Na pojemnikach do zbierania odpadów, ustawionych na nieruchomościach powinna być umieszczona w sposób trwały, czytelna informacja zawierająca dane identyfikujące właściciela pojemnika.

 

 

Data dodania 22 marca 2023