W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Dziś jest piątek 21 czerwca 2024 r. Godzina 02:13 Imieniny Alicji, Alojzego, Rudolfa

Zaproszenie na XXXIX Sesję Rady Miejskiej w Pieniężnie

ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zmianami) zwołuję XXXIX Sesję Rady Miejskiej w Pieniężnie w dniu 15 września 2022 r. o godz. 14.00 w Miejskim Domu Kultury w Pieniężnie, ul. Sienkiewicza 4.

 

Proponowany porządek obrad:

 

1.      Otwarcie sesji.

2.      Stwierdzenie prawomocności obrad.

3.      Propozycje zmian porządku obrad.

4.      Przyjęcie protokołu Nr XXXVII/22 z XXXVII Sesji Rady Miejskiej w Pieniężnie z dnia 22 czerwca 2022 r. 

5.      Przyjęcie protokołu Nr XXXVIII/22 z XXXVIII Sesji Rady Miejskiej w Pieniężnie z dnia 19 lipca 2022 r. 

6.      Sprawozdanie Burmistrza z pracy w okresie między sesjami.

7.      Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pieniężno na lata 2022-2028.

8.      Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Pieniężno na rok 2022. 

9.       Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektóre składniki wynagrodzenia.

10.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały
Nr XXXVII/191/18 w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Pieniężno.

11.  Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla strażaków – ratowników Ochotniczych Straży Pożarnej z terenu gminy Pieniężno za udział w działaniach ratowniczych, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu.

12.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Pieniężno.

13.    Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu
i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.  

14.    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawek opłat za pojemniki 

15.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt dla Gminy Pieniężno na rok 2022.

16.  Informacja z przebiegu wykonania budżetu gminy za
I półrocze 2022 r.

17.  Sprawy bieżące

18.  Zakończenie obrad. Przewodniczący Rady Miejskiej

Krzysztof Kisiel

 

 

 

 

Zgodnie z § 72 ust. 3 Statutu Gminy informuję, iż transmisja z obrad sesji online oraz transmisje archiwalne są dostępne na stronie: https://www.youtube.com na kanale Urzędu Miasta i Gminy Pieniężno oraz na portalu społecznościowym facebook, na profilu „pieniężno- gmina pieniężno.”

Data dodania 09 września 2022