W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Dziś jest piątek 24 maja 2024 r. Godzina 06:40 Imieniny Joanny, Zdenka, Zuzanny

Zaproszenie na XI Sesję Rady Miejskiej w Pieniężnie

Zaproszenie na XI Sesję Rady Miejskiej w Pieniężnie  

Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506) zwołuję XI Sesję Rady Miejskiej w Pieniężnie w dniu 29 października 2019 r. o godz. 14.00 w Miejskim Domu Kultury w Pieniężnie,  ul. Sienkiewicza 4.

 

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  3. Propozycje zmian porządku obrad.
  4. Przyjęcie protokołu Nr X/19 z X Sesji Rady Miejskiej w Pieniężnie z dnia 19 września   2019 r.
  5. Sprawozdanie Burmistrza z pracy w okresie między sesjami
  6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:.

a)      zmian w  budżecie Gminy Pieniężno na rok 2019.

b)      wykonywania inicjatywy obywatelskiej.

 

c)      uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Pieniężno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020.

 

d)      analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Miasta i Gminy Pieniężno;-  (dokument radni otrzymali w materiałach na obrady X sesji 19.09.br.)


e)      zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Pieniężno.


f) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Pieniężno na lata 2018 – 2032;

 

g)     zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Pieniężno na lata 2018 – 2021;

 

h)      zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Pieniężno.

 

i)       zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej.

 

j) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze miasta i gminy Pieniężno.

 

  1. Przyjęcie stawki do obliczenia podatku rolnego na podstawie komunikatu Prezesa GUS w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2020.

  1. Przyjęcie stawki do obliczenia podatku leśnego na podstawie komunikatu Prezesa GUS w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 r.

  1. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2018/2019, zgodnie z przepisami - prawo oświatowe.

10.Interpelacje, zapytania, wnioski i oświadczenia radnych.

11.Pytania i wnioski sołtysów i mieszkańców w sprawach dotyczących gminy.

12.Sprawy bieżące

13. Zakończenie obrad.

 


Przewodniczący Rady Miejskiej


Krzysztof  Kisiel

 

 


Zgodnie z § 72 ust. 3 Statutu Gminy informuję, iż transmisja z obrad sesji online oraz transmisje archiwalne są dostępne na stronie: https://www.youtube.com na kanale Urzędu Miasta i Gminy Pieniężno oraz na portalu społecznościowym facebook, na profilu „pieniężno- gmina pieniężno.”

 

 

Data dodania 23 października 2019