W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Dziś jest wtorek 03 października 2023 r. Godzina 12:09 Imieniny Bogumiła, Gerarda, Józefy

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Miejskim w Pieniężnie

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Miejskim w Pieniężnie z siedzibą przy ul. Rynek 8 ( biuro w budynku  plebanii  Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Pieniężnie,  druga bramka od ulicy, 14-520 Pieniężno, nr tel. 55 237 46 51. Przewodniczącym komisji jest Grzegorz Radzicki, sekretarzem komisji: Jadwiga Majewska   

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zajmuje się:

 • udzielaniem pomocy rodzinom, w których występują problemy alkoholowe  ze szczególnym uwzględnieniem ochrony przed przemocą w rodzinie,
 • prowadzeniem profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej   w szczególności dla dzieci i młodzieży,
 • nadzór nad ograniczeniem dostępności alkoholu z zakresu ustawy o wychowaniu  w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
 • wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych
 • pomagamy osobom uzależnionym podjąć decyzję o poddaniu się dobrowolnej terapii.

 Na wniosek złożony do Komisji o osobie  nadużywającej alkoholu, która:
- powoduje rozkład pożycia rodzinnego,
- demoralizuje małoletnich,
- uchyla się od obowiązku zaspokajania potrzeb rodziny,
- systematycznie zakłóca spokój lub porządek publiczny i nie wyraża zgody na dobrowolne leczenie Komisja kieruje na badania przez biegłego w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego.

Wymienione wyżej przesłanki (jeśli choć jedna z nich jest spełniona) dają możliwość podjęcia przez Komisję dalszych  czynności, zmierzających do orzeczenia  przez Sąd Rejonowy w Braniewie o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego. Orzekając o obowiązku poddania się leczeniu Sąd może ustanowić na czas  trwania tego obowiązku nadzór kuratora sądowego.

Wnioski przyjmowane są:

 • od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30 (pokój  nr 15, pierwsze piętro – Urzędu Miejskiego w Pieniężnie - bezpośrednio u sekretarza komisji,
 • w każdy wtorek w godz. od 11:00 do 18:00 w punkcie konsultacyjnym GKRPA przy ul. Rynek8 w Pieniężnie,
 •  mogą być także przysłane pocztą na adres: Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Miejskim  ul. Generalska 8, 14-520 Pieniężno

 Skład GKRPA:

 • Grzegorz Radzicki
 • Krzysztof Łapiński
 • Jadwiga Majewska
 • Joanna Golec
 • Agnieszka Kuziuta
 • Anna Krupka
 • Krzysztof Kisiel
 • Katarzyna Beksa
 • Hanna Górecka 

PUNKT KONSULTACYJNY dla osób uzależnionych i członków ich rodzin:
Budynek plebanii ul. Rynek 8 w Pieniężnie czynny we wtorki w godzinach od 11:00 do 18:00.  

Prowadzący: konsultanta ds. uzależnień Grzegorz Radzicki.

Porady udzielane są bezpłatnie, przez kompetentnego i doświadczonego konsultanta, przy zachowaniu bezstronności i kierowaniu się wyłącznie dobrem osoby otrzymującej poradę oraz poufności otrzymanych informacji. Udzielona pomoc i wsparcie ma ułatwić rozwiązanie problemu przy czynnym udziela beneficjenta, któremu pozostawiona zostanie swoboda decyzji dotycząca form i sposobu podejmowania działań. W razie potrzeby beneficjent może być skierowany do zespołu specjalistów- psychologów, terapeutów, pedagogów, doradców, prawników i pracowników pierwszego kontaktu.


PUNKT KONSULTACYJNY dla osób wsółuzależnionych:

Budynek plebanii ul. Rynek 8 w Pieniężnie czynny w środy  w godzinach od 12:00 do 18:00 

Prowadząca: konsultant ds. współuzależnień Hanna Górecka

 W Punkcie Konsultacyjnym osoby  mające problem z nadużywaniem alkoholu w rodzinie, w gospodarstwie domowym  mogą uzyskać bezpłatną poradę oraz pomoc psychospołeczną. Udzielona pomoc i wsparcie ma ułatwić rozwiązanie problemu przy czynnym udziela osoby krzywdzonej, której pozostawiona zostanie swoboda decyzji dotycząca form i sposobu podejmowania działań.  W razie potrzeby osoba zainteresowana może być skierowana do zespołu specjalistów- psychologów, terapeutów, pedagogów, doradców, prawników i pracowników pierwszego kontaktu.

 PRZYDATNE ADRESY:

 • §  Zespół Interdyscyplinarny ds. Przemocy w Rodzinie:

14-520 Pieniężno ul. Sienkiewicza 2,   telefon: 55 243 6456

 • Niepubliczny Zespół Opieki Zdrowotnej „PULS” 14-500 Braniewo Pl. Grunwaldu 18

w jednostce istnieje: Poradnia Zdrowia Psychicznego, Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i  Współuzależnienia oraz Poradnia Terapii Uzależnienia od Substancji Psychoaktywnych.

 • Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Fromborku, Oddział Terapii Uzależnień ul. Sanatoryjna 1,  czynny całodobowo

telefon: 55 62 16 360,   centrala: 55 62 16 303

 • Niebieska Linia – Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie:

telefon 800 120 002 (bezpłatny, czynny całą dobę),  

adres e-mailowy: pogotowie@niebieskalinia.pl

 • Dla rodziców w sprawie bezpieczeństwa dzieci: telefon 800 100 100


Placówki lecznictwa w woj.Warmińsko-Mazurskim

link do wykazu placówek


PROFILKTYKA W SZKOŁACH

W marcu i kwietniu  bieżącego roku we wszystkich szkołach podstawowych oraz gimnazjum odbyły się warsztaty będące przekazem treści profilaktycznych skierowanych do dzieci i młodzieży.

Zadaniem zrealizowanych programów było dostarczenie podstawowych informacji dotyczących zagrożeń, lekceważenia pierwszej próby, oraz nauki umiejętności odmawiania:

 • środków odurzających,
 •  alkoholu,
 • nikotyny
 • wnikliwie został także przedyskutowany problem  uzależnień od komputera i telefonu komórkowego.

Zajęcia miały na celu wspieranie uczniów w nabywaniu umiejętności tworzenia związków przyczynowo-skutkowych pomiędzy działaniem a konsekwencją, przewidywaniu zdarzeń czy zmiany negatywnych, impulsywnych zachowań. Z raportu wynika, że uczniowie wzorowo przestrzegali ustalonych zasad, chętnie także brali udział w zabawach integracyjnych stanowiących część programu. Śmiało zadawali pytania między innymi o piwo bezalkoholowe, szampana Picolo.

Realizowanym zajęciom w każdej szkole towarzyszyła miła atmosfera stworzona przez dyrektora szkoły, pedagoga szkolnego i zespół uczących nauczycieli. Cykl warsztatów w których uczestniczyło 196 uczniów w całości sfinansowano ze środków za zezwolenia na sprzedaży napojów alkoholowych. Raport oraz wyniki ankiet anonimowych w celu wykorzystania w pracy edukacyjnej  przekazano Dyrektorom poszczególnych szkół.

                                                 Burmistrz Pieniężna Kazimierz Kiejdo
       Kontrola zezwoleń na  sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych w Gminie Pieniężno.

         W lipcu 2018 roku przeprowadzono kontrolę przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń  na sprzedaż napojów alkoholowych. Kontroli podlegali  przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż i podawanie  napojów alkoholowych w mieście i gminie Pieniężno. Czynności dokonali upoważnieni przez Burmistrza Pieniężna członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Miejskim w Pieniężnie.

 Zakres kontroli obejmował:

 1. Zakłócanie porządku publicznego w miejscu sprzedaży napojów alkoholowych i w najbliższej okolicy punktu sprzedaży.
 2. Przestrzeganie określonych w ustawie  o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi  warunków prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych, a w szczególności:

a)    posiadania ważnego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,

b)   terminowego wnoszenia  opłat za korzystanie z zezwolenia,

c)    zaopatrywania się w napoje alkoholowe u producentów i przedsiębiorców posiadających odpowiednie zezwolenie na hurtową sprzedaż napojów alkoholowych,

d)   sprzedaży i podawania napojów alkoholowych w miejscu wyznaczonym w zezwoleniu,

e)    wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie objętym zezwoleniem, tylko przez przedsiębiorcę w nim oznaczonego i wyłącznie w miejscu wymienionym w zezwoleniu,

f)    nie sprzedawania i nie podawania napojów alkoholowych osobom do lat 18, nietrzeźwym, na kredyt i pod zastaw,

g)   uwidacznianie informacji o szkodliwości spożywania alkoholu,

h)   przestrzeganie ustawowego zakazu reklamowania napojów alkoholowych.

i)     zgodność wysokości wniesionej opłaty z oświadczeniem o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za rok poprzedni.

Czynności kontrolnych dokonano z zachowaniem zasad określonych w przepisach powszechnie obowiązujących.

W trakcie kontroli sporządzany był protokół, który podsumowywał jej przebieg.

Właściciele sklepów oraz sprzedawcy po raz kolejny pouczeni zostali o konieczności sprawdzania dowodów tożsamości młodych ludzi a także o konsekwencjach wynikających ze sprzedaży alkoholu osobom nieletnim, nietrzeźwym, na kredyt i pod zastaw. Otrzymali także materiały szkoleniowe, aby mogli na bieżąco uzupełniać swoją wiedzę i postępować zgodnie z obowiązującym prawem.

 Ważne jest, apeluje Kazimierz Kiejdo Burmistrz Pieniężna  aby dorośli, a zwłaszcza sprzedawcy pamiętali jak niebezpieczne może być spożywanie alkoholu-szczególnie przez osoby niepełnoletnie. Do wielu ryzykownych i nieodpowiedzialnych zachowań oraz tragedii dochodzi po wypiciu nawet niewielkiej ilości alkoholu przez młodego człowieka. Zachęcamy wszystkich mieszkańców, by reagowali, gdy niepełnoletnim sprzedawany jest alkohol a sprzedawców  by uświadomili sobie, że dorosły wygląd nie zawsze oznacza pełnoletniość.

Jednocześnie dziękujemy tym spośród Państwa, którzy reprezentują właściwą postawę i zwracają uwagę na to komu sprzedają alkohol.                

                                                Kazimierz Kiejdo  Burmistrz Pieniężna oraz członkowie GKRPA.
Pieniężno, dnia 23 lipca 2018 roku.


Wakacje z profilaktyką

      W trakcie tegorocznych wakacji, ze środków za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w Gminie Pieniężno, sfinansowana została wycieczka do Krynicy Morskiej  w której udział wzięły dzieci uczęszczające do Świetlicy Środowiskowej CARITAS oraz rodziny znajdujące się  w kręgu zainteresowania Ośrodka Pomocy Społecznej i Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Celem wyjazdu było zacieśnienie więzi rodzinnych oraz oderwanie od udręki  związanej z nadużywaniem alkoholu przez członka rodziny.

Współorganizatorem wycieczki był Miejski Ośrodek Kultury w Pieniężnie reprezentowany przez Kierownika Pana Tadeusza Kłębuckiego, któremu serdecznie dziękujemy za dbałość  o bezpieczeństwo i staranną organizację imprezy.

                                                                            Burmistrz Pieniężna Kazimierz Kiejdo

                                                                                           oraz członkowie GKRPA.

Sierpień – miesiąc trzeźwości

Jak co roku kościół katolicki poleca swoim wiernym aby w miesiącu sierpniu być powściągliwym w spożywaniu alkoholu, jak również aby przybliżyć społeczeństwu problematykę uzależnień.

W Pieniężnie od kilku lat przy współpracy z Parafią Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Pieniężnie i Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Klub Abstynenta „Starter” organizuje spotkanie dla ludzi zainteresowanych tą problematyką. Spotkanie poprzedzone jest Mszą Świętą w intencjach trzeźwościowych. Podczas Mszy Św. Przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Grzegorz Radzicki w swoim wystąpieniu przybliżył problem uzależnień oraz poinformował społeczeństwo Pieniężna o możliwościach uzyskania pomocy lub informacji na ten temat. Po mszy rozdawane były ulotki wskazujące możliwości niesienia pomocy rodzinom.

 Treść wystąpienia:

Szanowni Uczestnicy dzisiejszej Eucharystii

W pierwszą niedzielę sierpnia w kościołach odczytano Apel Zespołu Konferencji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych.

Jedno zdanie z tego listu brzmi:

...Każdy z nas musi się przekonać, że wobec nadużywania alkoholu nie jesteśmy bezradni i że w normalnym społeczeństwie nie może być przymusu picia alkoholu i pielęgnowania zwyczajów pijackich. Troska o pomyślność naszej Ojczyzny wymaga od nas wszystkich zaangażowania w naprawę dramatycznej sytuacji spowodowanej pijaństwem i alkoholizmem. Około milion osób jest uzależnionych, a 3 miliony pije ryzykownie i szkodliwie...

 W naszej Gminie nie jesteśmy obojętni na ten problem. Zintegrowane działania wielu organów i instytucji takich jak Urząd Miejski, Policja, Zespół Kuratorów, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Szkoły oraz Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, będąca organem pomocniczym powołanym przez Burmistrza Pieniężna - przeciwdziałają zjawisku nadużywania alkoholu tworząc i realizując  Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii.

Na plebanii tutejszej parafii w pomieszczeniach udostępnionych przez Proboszcza działa Punkt Konsultacyjno – Motywacyjny, w którym można oprócz typowych konsultacji, otrzymać pomoc oraz informacje dotyczące uzależnień jak również współuzależnienia. Pamiętajmy że w rodzinie gdzie funkcjonuje osoba uzależniona, cała rodzina boleśnie tego doświadcza.

 Dużury konsultanta w każdy wtorek od godziny 11.00 do godz 18.00

 • dla współuzależnionych dwa razy w miesiącu w środy.

 Informacje na temat pomocy oraz kalendarza dyżurów można uzyskać  w Urzędzie Miejskim - pok nr 15.

 W Gminie funkcjonuje grupa samopomocowa AA, która spotyka się w niedzielę o godz.17.00  Budynek Przedszkola wejście od zaplecza.

 W naszych działaniach chodzi  o to by pomóc ludziom zrozumieć, że mają problem. Rzecz nie polega na tym by komuś powiedzieć „Ty jesteś alkoholikiem” albo „Ty masz problem”. Działać należy w ten sposób, by człowiek chory uświadomił sobie, że ma problem, by to zrozumiał i chciał to zmienić.

 Szanowni Państwo

Za chwilę rozpocznie się kolejny rok szkolny, bezpieczeństwo naszych dzieci to rzecz najważniejsza, strzeżmy nasze dzieci przed używkami, reagujmy na każde zjawisko, pedagodzy szkolni prowadzą szereg działań profilaktycznych, warto z nimi współpracować  i konsultować wszelkie niepokojące zjawiska.


                   Burmistrz Pieniężna Kazimierz Kiejdo

                    oraz  G K R P AData dodania 02 lutego 2018