W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Dziś jest niedziela 14 lipca 2024 r. Godzina 05:47 Imieniny Kamili, Kamila, Marcelego

XXXV Sesja Rady Miejskiej

Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.) zwołuję XXXV Sesję Rady Miejskiej w Pieniężnie w dniu 28 grudnia 2017 r. o godz. 15.00 w Miejskim Domu Kultury w Pieniężnie, ul. Sienkiewicza 4.  

 

 
Proponowany porządek obrad:
 
 
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Powołanie sekretarza obrad. 
4. Propozycje zmian porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu Nr XXXIV/17 z XXXIV Sesji Rady Miejskiej w Pieniężnie z dnia 30 listopada 2017 r.
 
6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
a) zmian w budżecie gminy Pieniężno na rok 2017;
b) przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Pieniężno.
c) ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.
 
7. Przedstawienie opinii RIO o przedłożonym przez Burmistrza Pieniężna projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pieniężno na lata 2018-2028 oraz podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pieniężno na lata 2018-2028.
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Pieniężno  na rok 2018.
-  przedstawienie projektu uchwały budżetowej;
-  przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pieniężnie;
-  przedstawienie opinii RIO o przedłożonym przez Burmistrza Pieniężna projekcie uchwały budżetowej na rok 2018;
-  dyskusja nad projektem uchwały budżetowej;
- podjęcie uchwały budżetowej na rok 2018.
 
9. Informacja o zgłoszonych żądaniach, o których mowa w art. 36 ust. 1-3 i ust. 5, i wydanych decyzjach, o których mowa w ust. 6 i 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t..j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073).
 
10. Sprawozdanie Burmistrza z pracy w okresie między sesjami.
11. Interpelacje, zapytania, wnioski i oświadczenia radnych.
12. Pytania i wnioski sołtysów i mieszkańców w sprawach dotyczących gminy.
13. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski zgłoszone w czasie bieżącej sesji oraz odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji.
14. Informacje i komunikaty.
15. Zakończenie obrad.
 
 
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Alina Mańkut

Data dodania 20 grudnia 2017