W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Dziś jest piątek 21 czerwca 2024 r. Godzina 03:54 Imieniny Alicji, Alojzego, Rudolfa

XXV Sesja Rady Miejskiej w Pieniężnie w dniu 17 listopada 2016

ZAWIADOMIENIE


Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) zwołuję XXV Sesję Rady Miejskiej w Pieniężnie w dniu 17 listopada 2016 r. o godz. 15.00 w Miejskim Domu Kultury w Pieniężnie, ul. Sienkiewicza 4.


Proponowany porządek obrad:


  1. Otwarcie sesji.
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  3. Powołanie sekretarza obrad.
  4. Propozycje zmian porządku obrad.
  5. Przyjęcie protokołu Nr XXIV/16 z XXIV Sesji Rady Miejskiej w Pieniężnie z dnia
    27 października 2016 r.
  6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

a)      zmian w budżecie gminy Pieniężno na rok 2016.

b)      wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy  Pieniężno w latach 2017 – 2021.

c)      przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Pieniężno. 

d)      uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Pieniężno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017.

e)    zmiany załącznika do uchwały Nr XVI/74/15 Rady Miejskiej w Pieniężnie z dnia 16.12.2015 dotyczącej poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.

f)       wprowadzenia opłaty prolongacyjnej na obszarze miasta i gminy Pieniężno.

g)      określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Pieniężno.

 7.Przyjęcia stawki do obliczenia podatku rolnego na podstawie komunikatu Prezesa GUS z dnia 18 października 2016 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2017.

 8.Przyjęcia stawki do obliczenia podatku leśnego na podstawie komunikatu Prezesa GUS z dnia 20 października 2016 roku w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016 r.

 9.Informacja na temat analizy oświadczeń majątkowych.
10. Sprawozdanie Burmistrza z pracy w okresie między sesjami.

11.Interpelacje, zapytania, wnioski i oświadczenia radnych.
12. Pytania i wnioski sołtysów i mieszkańców w sprawach dotyczących gminy.
13. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski zgłoszone w czasie bieżącej sesji oraz odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji.
14. Informacje i komunikaty.
15. Zakończenie obrad.Przewodnicząca Rady Miejskiej

Alina Mańkut

Data dodania 10 listopada 2016