W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Dziś jest piątek 21 czerwca 2024 r. Godzina 04:42 Imieniny Alicji, Alojzego, Rudolfa

XXII Sesja Rady Miejskiej

ZAWIADOMIENIE


Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) zwołuję XXII Sesję Rady Miejskiej w Pieniężnie w dniu 30 czerwca 2016 r. o godz. 15.00 w Miejskim Domu Kultury w Pieniężnie, ul. Sienkiewicza 4.

 

Proponowany porządek obrad:


 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Powołanie sekretarza obrad.
 4. Propozycje zmian porządku obrad.
 5. Przyjęcie protokołu Nr XXI/16 z XXI Sesji Rady Miejskiej w Pieniężnie z dnia 19 maja 2016 r.
 6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

a)      przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Pieniężno.

b)     szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

c)     zatwierdzenia sprawozdań finansowych instytucji kultury za 2015 r.

7. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2015.

a)     zapoznanie się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2015 oraz sprawozdaniami finansowymi;

b)     zapoznanie się z  opinią  Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącej sprawozdania Burmistrza z wykonania budżetu za 2015 r.

c)     zapoznanie się z opinią Komisji Rewizyjnej – przedstawienie opinii, wniosku oraz uchwały Komisji Rewizyjnej.

 d)     zapoznanie się z Uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej  Pieniężnie o udzieleniu absolutorium Burmistrzowi Pieniężna za 2015 r.

 e)     podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2015 r.

 f)      podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Pieniężna absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok.

 Przedstawienie protokołu Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli umorzeń i ulg podatkowych za 2015 r.

 1. Sprawozdanie Burmistrza z pracy w okresie między sesjami.
 2. Interpelacje i zapytania radnych.
 3. Pytania i wnioski sołtysów i mieszkańców w sprawach dotyczących gminy.
 4. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski zgłoszone w czasie bieżącej sesji oraz odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji.
 5. Informacje i komunikaty.
 6. Zakończenie obrad.

 Przewodnicząca Rady Miejskiej

 Alina MańkutData dodania 23 czerwca 2016