W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Dziś jest piątek 21 czerwca 2024 r. Godzina 02:14 Imieniny Alicji, Alojzego, Rudolfa

Zaproszenie na XVII Sesję Rady Miejskiej

ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 z późn. zm.) zwołuję XVII Sesję Rady Miejskiej w Pieniężnie w dniu 30 grudnia 2015 r. (środa) o godz. 15.00 w Miejskim Domu Kultury w Pieniężnie, ul. Sienkiewicza 4.

 

Proponowany porządek obrad:

 

 

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Powołanie sekretarza obrad.

4. Propozycje zmian porządku obrad.

5. Przyjęcie protokołu Nr XVI/15 z XVI Sesji Rady Miejskiej w Pieniężnie z dnia 16 grudnia 2015 r.


Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

a)            wyrażenia zgody nieodpłatnego przekazania w drodze darowizny na rzecz Województwa Warmińsko-Mazurskiego nieruchomości oznaczonych ewidencyjnie jako działki nr 41/10,   nr 48/3, nr 70/2,  nr 39/3, nr 39/5, nr 42/12, nr 42/17 obręb Piotrowiec gmina Pieniężno, na potrzeby drogi wojewódzkiej nr 507.

 

b)            przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Pieniężno na lata 2016-2020;

 

c)            zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pieniężno na lata 2015-2025;

d)            zmian w budżecie gminy na rok 2015;

6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Pieniężno  na rok 2016.

7. Przedstawienie opinii RIO o przedłożonym przez Burmistrza Pieniężna projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pieniężno na lata 2016-2025 oraz podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pieniężno na lata 2016-2025.

8. przedstawienie projektu uchwały budżetowej;

9. przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pieniężnie;

10. przedstawienie opinii RIO o przedłożonym przez Burmistrza Pieniężna projekcie uchwały budżetowej na rok 2016;

11. dyskusja nad projektem uchwały budżetowej;

12. podjęcie uchwały budżetowej na rok 2016.


13. Informacja o zgłoszonych żądaniach, o których mowa w art. 36 ust. 1-3 i ust. 5, i wydanych decyzjach, o których mowa w ust. 6 i 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.).


14. Przedstawienie protokołu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pieniężnie dotyczącego zaopiniowania uchwał w sprawie podatków i opłat lokalnych na rok 2016.


15. Sprawozdanie Burmistrza z pracy w okresie między sesjami.

16. Interpelacje i zapytania radnych.

17. Pytania i wnioski sołtysów i mieszkańców w sprawach dotyczących gminy.

18. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski zgłoszone w czasie bieżącej sesji oraz odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji.

19. Informacje i komunikaty.

20. Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Alina MańkutData dodania 23 grudnia 2015