Zadaj pytanie 

Pytania Internautów

Witam mam pytanie jakie ma Pan plany w sprawie placu zabaw w Radziejewie ? 2017-08-06
mateusz kutryb

Plac zabaw w Radziejewie został zlikwidowany w br. ze względu na zły stan techniczny – protokół kontroli okresowej stanu technicznego sprawności obiektu z dnia 2 czerwca 2017r., z którego wynika, że „urządzenia zabawowe i piaskownicę  należy rozebrać gdyż zagrażają życiu i zdrowiu i nie nadają się do remontu”.

Oczywiście najlepiej byłoby rozebrane elementy wymienić na nowe aby dzieci mogły dalej bezpiecznie korzystać z placu zabaw. Zakup nowych elementów to koszty kilku tysięcy złotych, których nie ma w budżecie na rok bieżący. Środki z funduszu sołeckiego w bieżącym roku zostały przeznaczone na remont świetlicy.

Burmistrz
Kazimierz Kiejdo

Dodano dnia: 2017-08-17 07:25:55

DZIEN DOBRY PANIE BURMISTRZU DLACZEGO NIKT NIE MA KONTROLI NAD PIASKOWNICA NA UL GENERALSKIEJ KONIKI POLAMANE TAM BAWIA SIE MALE DZIECI BELKI W PIASKOWNICY PO GNITE 2017-06-21
pan pytanko

Właścicielem placu zabaw przy ul. Generalskiej jest Gmina Pieniężno. W czerwcu br. została przeprowadzona kolejna okresowa kontrola stanu technicznego sprawności obiektu wykonana przez osobę uprawnioną (kontrolę przeprowadza się co najmniej raz w roku). W wyniku kontroli stwierdzono, że plac zabaw może być bezpiecznie eksploatowany. W dniu 26 czerwca 2017r. została przeprowadzona kontrola placu zabaw przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Braniewie. PINB nie wniósł uwag do użytkowania obiektu, stwierdzając jednocześnie, że jest utrzymywany w należytym stanie, zadbany, ogrodzony.

Również pracownicy urzędu dokonują doraźnych kontroli placów zabaw na terenie gminy, a usterki wynikające z bieżącej eksploatacji są usuwane. Pracownicy w kwietniu br. stwierdzili drobne usterki, co zostało usunięte. Jeżeli chodzi o zabawki, tzw. „koniki” – zostały ostatnio zniszczone, ale zniszczone elementy zostały sprzątnięte, a plac może być dalej użytkowany, co potwierdził PINB w czasie kontroli. Naprawa „koników” może polegać tylko na wymianie na nowe zabawki, co wiąże się z poniesieniem kosztów zakupu.

Przy tej okazji zwracam się z prośbą do mieszkańców - użytkowników placów zabaw o zwracanie uwagi na prawidłowe korzystanie z obiektów.

Burmistrz
Kazimierz Kiejdo

Dodano dnia: 2017-07-05 12:40:54

Panie Burmistrzu, kto jest odpowiedzialny za utrzymanie wiaty postojowej przy ścieżce rowerowej w Kajnitach? Jest tak zarośnięta, że aż nie chce się tam zajść i myślę, że osoby podróżujące ścieżką rowerową tak samo myślą. Turystów jest sporo. Często ich mijam na ścieżce rowerowej. A teren wokół świetlicy w Kajnitach jest w opłakanym stanie. 2017-06-21
Beata Nowa

W dniu 3 lipca br. zostało wykonane koszenie poboczy wzdłuż ścieżki rowerowej w ciągu drogi gminnej na odcinku Brzostki – Kajnity. Teren przy świetlicy w Kajnitach wraz z wiatą przy ścieżce jest rzeczywiście zaniedbany. W dniu 06 lipca (miniony czwartek) odbyłem m.in. w tym temacie zebranie z mieszkańcami sołectwa. Mam nadzieję, że sytuacja ulegnie poprawie.

Burmistrz
Kazimierz Kiejdo

Dodano dnia: 2017-07-11 12:57:49

Szanowny Panie Burmistrzu, kieruję do Pana zapytanie dotyczące byłego wysypiska, chodź wydaje się że ciągle czynnego. Rekultywacja miała zakończyć się w 2016 roku a mamy już 2017. Tiry jeżdżą dniami i nocami. Smród jest nie do zniesienia. Miało być lepiej a jest jeszcze gorzej niż za czasów wysypiska. To, co tirami przywiozą, to potem rozwożą ciągnikiem z przyczepą i gubią po drodze. A za ciągnikiem smród się ciągnie. Wierzę, że firma przeprowadzająca tą rekultywację ma pełną dokumentację zgodną z prawem. Mnie interesuje kiedy to się skończy, żeby można było wyjść na spacer i oddychać czystym powietrzem. 2017-06-21
Beata Nowa

Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Żugieniach jest prowadzona przez Firmę Technika Sp. z o.o., z którą mamy zawartą umowę.

Rekultywacja jest prowadzona zgodnie z decyzjami wydanymi przez Starostę Braniewskiego.

Zamknięcie składowiska wiąże się z obowiązkiem wykonania rekultywacji oraz prowadzenia monitoringu zgodnie z obowiązującymi przepisami. Aby prowadzić rekultywację, należy wykonać projekt jej wykonania z określeniem technologii, okresu w jakim będzie wykonana oraz kierunku rekultywacji. Firma dokonująca rekultywacji  przedstawiła gminie ofertę  rekultywacji z wykorzystaniem technologii BIOMIN-28 i wykonała projekt rekultywacji (rok 2012, grudzień), w którym zostały określone między innymi terminy poszczególnych etapów jej wykonania.   Projekt  ten był załącznikiem do wniosku Gminy na zamknięcie składowiska. We wniosku zostały przedstawione trzy etapy rekultywacji w latach: 1 etap rok 2013 -2014, 2 etap rok 2014 -2016, 3 etap rok 2016 – 2018.

Starosta wydał decyzję z dnia 04.04.2013r., w której  określił harmonogram działań  zgodny z projektem i wnioskiem gminy w zakresie terminów wykonania pierwszych dwóch etapów, natomiast termin wykonania trzeciego etapu został ograniczony do roku 2016.  W uzasadnieniu Starosta powołał się na Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami, z którego wynikało, że planowana data zakończenia rekultywacji określona była na rok 2016r. (Tu należy nadmienić, że zamknięcie wysypiska jest określonym procesem technologicznym i nie polega tylko na zasypaniu odpadów ziemią i zamknięciu bramy wysypiska. Każdy z procesów musi być przeprowadzony w określonym reżimie i w ścisłej kolejności).  Z uzasadnienia przedmiotowej decyzji Starosty  wynika również, że celu przedłużenia terminu zakończenia rekultywacji niezbędna jest zmiana zapisów w wojewódzkim planie.

Pierwsze dwa etapy rekultywacji zostały przeprowadzone w okresach określonych w dokumentacji –zgodnie z ww. decyzją. W roku 2016 został zmieniony Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami i termin zakończenia rekultywacji naszego składowiska  został określony w  WPGO na rok 2018.

W grudniu 2016r. Zarządzający składowiskiem odpadów wystąpił do Starosty o zmianę decyzji w zakresie terminu wykonania 3 etapu rekultywacji w latach 2016 – 2018 i uzyskał decyzję pozytywną.

Firma prowadząca rekultywację w oparciu zatwierdzoną przez Starostę technologię, wykorzystuje określone frakcje odpadów do wykonywania poszczególnych warstw.

Na przetwarzanie odpadów poprzez odzysk na potrzeby rekultywacji składowiska Firma  posiada stosowne  pozwolenia.

Nadmienię też, ze obiekt ten jest nadzorowany przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, oraz systematycznie kontrolowany przez pracowników naszego urzędu. Osobiście wielokrotnie kontrolowałem postęp prac i sytuacje na tym obiekcie i nigdy - zaznaczam – nigdy nie trafiłem na sytuację o jakiej Pan(i) opisuje, wręcz odwrotnie – podczas moich kontroli był tam zawsze porządek. To potwierdzają również kontrole przeprowadzane przez niezależne - właściwe organy. Dodam też, że przeprowadziłem również rozmowy z najbliższymi sąsiadami tego obiektu i z rozmów nigdy nie padło nic co chociażby sugerowało sytuację, którą Pan(i) przedstawia. Oczywiście dysponujemy zdjęciami  z przed rozpoczęcia procesu likwidacji składowiska i stanu obecnego.  Można w to porównać.

Co do „zapachów” – myślę, że to również postępuje (niwelują się nieprzyjemne zapachy) odpowiednio do zaawansowania procesu likwidacji wysypiska. Oczywiście, to zależy też od indywidualnej wrażliwości.

Stan przed rekultywacją - zdjęcia

 
Początek rekultywacji

Początek rekultywacji - niwelacjaNiwelacja - nakładanie warstwy wyrównującejPrace porządkowe 

Półmetek rekultywacjiStudnia odgazowującaWarstwa wyrównująca 
Niwelacja - nakładanie warstwy wyrównującej
Burmistrz
Kazimierz Kiejdo

Dodano dnia: 2017-07-05 12:14:09

witam. kiedy ruszy budowa obwodnicy Pieniężna?? 2017-05-08
pawel pawel

Budowa obwodnicy Pieniężna jest elementem projektu na przebudowę drogi wojewódzkiej 507 Pieniężno-Braniewo. Inwestycję realizuje Urząd Marsząłkowski ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko Mazurskiego. Inwestor zakłada, że jeszcze w tym roku zostanie wybrany wykonawca zadania i ropoczną się pierwsze prace. Zakończenie całej inwestycji planowane jest na wrzesień 2018r. 

Burmistrz
Kazimierz Kiejdo

Dodano dnia: 2017-06-13 12:39:52

Witam Dlaczego w Pieniężnie nie było sztabu WOSP??? 2017-01-16
pawel pawel

Według informacji uzyskanych od Kierownika MDK w Pieniężnie - nie zgłosiła się odpowiednia liczba wolontariuszy.

Burmistrz
Kazimierz Kiejdo

Dodano dnia: 2017-01-18 12:26:54

Dzień dobry panie burmistrzu. Mam pytanie, czy są już ropozycje zmiany nazw ulic 17 - lutego i Zawadzkiego? Czy będą konsultacje mieszkańców? Chyba czas, by tym sie zając wspólnie z mieszkańcami tych ulic. I jeszcze jedno pytanie, czy Generalska też jest brana pod uwagę przy zmianie nazw? Na Ukrainie zajęto się dekomunizacją szybko, wiem, ze jest jeszcze czas, ale w ogóle o tym się nie mówi, a jako mieszkańcy mamy prawo wiedzieć i współuczestniczyć poprzez konsultacje. Proszę o odpowiedź. 2016-12-27
Iwo Kowalski

 

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 1 kwietnia 2016r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz. U. z 2016r., poz. 744), w dniu 15 września 2016r. wystąpiliśmy do Instytutu Pamięci Narodowej z wnioskiem o opinię w sprawie zmiany nazw ulic (ulicy Zawadzkiego i ulicy 17 –go Lutego) oraz o stanowisko w sprawie zmiany nazw ulic, które budzą wątpliwości, tj. ulicy Generalskiej, 1-go Maja i Wolności. Obecnie czekamy na stanowisko IPN.

Po uzyskaniu stanowiska zostaną przeprowadzone konsultacje w sprawie zmiany nazw wskazanych ulic. Zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy właściwy organ jednostki samorządu terytorialnego zmienia nazwy ulic w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy (ustawa weszła w życie w dniu 2 września 2016r.).

Burmistrz
Kazimierz Kiejdo

Dodano dnia: 2016-12-30 12:47:45

Mam jeszcze jedno pytanie dotyczące ,,cmentarza''. Dziś święto wszystkich świętych i po obejściu cmentarza zastanawiam się co dalej...............? 2016-11-01
adam adamowski

Sprawa urządzenia nowego cmentarza jest procedowana. Jest już  opracowana  „koncepcja zagospodarowania terenu na rozbudowę cmentarz komunalnego w Pieniężnie”. Cmentarz zlokalizowany będzie na działkach 30/2, 31 i 32 obręb nr 1 miasta Pieniężno. Uzyskaliśmy decyzję Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Braniewie zezwalającą rozbudowę cmentarza oraz decyzję Starosty Braniewskiego zatwierdzającą dokumentację geologiczną określającą warunki geologiczno-inżynierskie pod rozbudowę cmentarza,  obecnie zostały podjęte prace nad projektem budowlanym.

 

Burmistrz
Kazimierz Kiejdo

Dodano dnia: 2016-12-07 12:42:44

Pytanie odnośnie MRG. Pytanie odnośnie pomnika. Tak zależało Panu na zniszczeniu go ,,zrobiono to czymś w rodzaju czołgu'' i co dalej? Dlaczego nie posprzątano gruzu. Czy Gmina Pieniężno nie posiada traktora i przyczepy żeby wywieść trochę gruzu?! Wizytówka Pieniężna to dziś rozwalony pomnik. 2016-11-01
adam adamowski


Na początku listopada br.  jeden z internautów zwrócił się z kilkoma pytaniami. 
Jedno z nich dotyczyło mojego stosunku do zawieszenia małego ruchu granicznego wyrażonego na XXIII Sesja Rady Miejskiej w Pieniężnie (29.09.2016).

Jako, że przesłane pytanie jest niemal identyczne z tym, jakie zadał mi podczas w/w. Sesji RM jeden  z radnych, oraz to, że udzieliłem odpowiedzi, nie przytaczam pytania jak i odsyłam do odpowiedzi tam udzielonej.

Link: -  http://pieniezno.pl/pl/contents/content/138/1789


Pytanie odnośnie pomnika.

Tak zależało Panu na zniszczeniu go ,,zrobiono to czymś w rodzaju czołgu'' i co dalej? Dlaczego nie posprzątano gruzu. Czy Gmina Pieniężno nie posiada traktora i przyczepy żeby wywieść trochę gruzu?!  Wizytówka Pieniężna to dziś rozwalony pomnik. 

 

 W kwestii „pomnika”  a  konkretnie „obiektu wdzięczności” gen. Czerniachowskiemu i armii czerwonej, wielokrotnie publicznie wyrażałem swoje stanowisko. Nie będę wiec tego powtarzał.  Rozumiem, że ktoś może mieć inne zdanie i staram się to szanować. Mógłbym dodać, że w tej chwili miejsce to jest symbolem upadłego systemu.  Jako gmina, mamy trzy lata od wydania decyzji na rozbiórkę  i uporządkowanie terenu. Zasadnicza część została usunięta. Do usunięcia został złamany beton i fundament.  To jest nadal kosztowna sprawa. Widzę pewną możliwość  uzyskania na dokończenie rozbiórki środków zewnętrznych i obecnie w tym kierunku pracujemy.  Dodam, że do tej pory Nasza  Gmina nie wydała na rozbiórkę własnych środków, a obowiązująca ustawa  z dnia 1 kwietnia 2016 r.o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej nakłada na Gminę taki obowiązek.

Burmistrz
Kazimierz Kiejdo

Dodano dnia: 2016-12-07 12:41:24

Witam Pana Burmistrza.Moje pytanie dotyczy nieruchomości(działek )na ul .1 Maja/Rynek.Czy planowana jest sprzedaz tych działek? 2016-10-25
Robert Jozwiak

Szanowny Panie

 

Proszę o wniosek wyrażający Pana  wolę nabycia konkretnej nieruchomości (dokładne określenie się) o jaką nieruchomość chodzi, a wówczas możemy rozpocząć odpowiednią procedurę prowadzącą do sprzedaży.

Burmistrz
Kazimierz Kiejdo

Dodano dnia: 2016-10-27 14:33:32

Baner informujący o wspołfinansowaniu ze środków Uni Europejskiej

wysuń panel facebooka schowaj panel facebooka

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

X