Skrzynka pocztowa obowiązkowa! 

A A A

Właściciel lub współwłaściciele nieruchomości, której częścią składową jest budynek (np. gruntu, na którym stoi dom jednorodzinny) bądź budynku stanowiącego odrębną nieruchomość (np. domu wybudowanego na gruncie będącym w użytkowaniu wieczystym), są obowiązani umieścić oddawczą skrzynkę pocztową.
Obowiązek powyższy jest realizowany przez umieszczenie oddawczej skrzynki pocztowej przed drzwiami wejściowymi do budynku lub w ogólnie dostępnej części nieruchomości (w budynkach jednorodzinnych). Natomiast w budynkach wielorodzinnych, w których wyodrębnione są co najmniej 3 lokale, obowiązek ten jest realizowany przez umieszczenie w ogólnie dostępnej części nieruchomości zestawu oddawczych skrzynek pocztowych w liczbie odpowiadającej liczbie samodzielnych lokali mieszkalnych oraz lokali o innym przeznaczeniu, jeżeli posiadają osobny adres. Instalując skrzynkę Czytelnik musi pamiętać, że przepisy przewidują dla niej określone wymagania konstrukcyjne i techniczne. Nie wolno więc zamontować dowolnej skrzynki, a tylko taką, która spełnia określone wymogi.


Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji1) z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie oddawczych skrzynek pocztowych

Na podstawie art. 40 ust. 5 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529) zarządza się, co następuje:
§ 1.
Rozporządzenie określa:
1) wymagania, jakim powinny odpowiadać oddawcze skrzynki pocztowe;
2) usytuowanie oddawczych skrzynek pocztowych;
3) warunki dostępu dla operatorów pocztowych do oddawczych skrzynek pocztowych.
§ 2.
1. Konstrukcja oddawczej skrzynki pocztowej, zwanej dalej „skrzynką”, oraz materiał, z którego jest wykonana, zapewnia ochronę umieszczanych w niej przesyłek listowych w szczególności przed kradzieżą oraz w zakresie poufności, zabezpieczenia przeciwpożarowego, a także przed szkodliwym wpływem warunków atmosferycznych.
2. Elementy konstrukcyjne skrzynki dostępne przy doręczaniu i wyjmowaniu przesyłek listowych pozbawione są ostrych krawędzi.
3. Elementy skrzynki ulegające uszkodzeniu w trakcie użytkowania są wykonane w sposób umożliwiający ich łatwą wymianę lub uzupełnienie.
§ 3.
1. Wielkość skrzynki umożliwia umieszczenie w niej przesyłki listowej opakowanej w kopertę o wymiarach 229 mm x 324 mm.
2. Pojemność skrzynki umożliwia umieszczenie w niej przesyłek listowych o łącznej grubości co najmniej 60 mm.
3. Wymiary otworu wrzutowego skrzynki wynoszą:
1) szerokość:
a) nie mniej niż 230 mm i nie więcej niż 280 mm – w przypadku skrzynek, w których przesyłki listowe umieszczane są krótszą krawędzią przesyłki,
b) nie mniej niż 325 mm i nie więcej niż 400 mm – w przypadku skrzynek, w których przesyłki listowe umieszczane są dłuższą krawędzią przesyłki;
2) wysokość – nie mniej niż 30 mm i nie więcej niż 45 mm.
4. Konstrukcja otworu wrzutowego skrzynki zabezpiecza przesyłki listowe przed wyjęciem przez ten otwór.

§ 4.
1. Skrzynkę oznacza się cyframi arabskimi, zgodnie z numeracją porządkową nieruchomości, w sposób umożliwiający jednoznaczne jej przyporządkowanie do budynku lub wyodrębnionych w nim lokali, jeżeli posiadają osobny adres.
2. Skrzynkę przeznaczoną dla adresata będącego osobą niewidomą lub ociemniałą oznacza się w sposób umożliwiający adresatowi jej identyfikację.
§ 5.
Skrzynka zamykana jest niepowtarzalnym kluczem w celu zagwarantowania dostępu do zawartości skrzynki wyłącznie adresatowi.
§ 6.
1. Skrzynki lub ich zestawy umieszcza się w miejscu dostępnym dla adresatów i operatorów pocztowych.
2. W budynku wielorodzinnym z kilkoma wejściami przy każdym z nich może być zainstalowany zestaw skrzynek z liczbą skrzynek odpowiadającą liczbie lokali znajdujących się w danej części budynku.
3. Dodatkowo jedna skrzynka może być przeznaczona na zwroty przesyłek listowych. Skrzynkę tę oznacza się napisem „ZWROTY”.
4. Skrzynki lub ich zestawy instaluje się w sposób trwały nie niżej niż 700 mm, mierząc od podłoża do dolnej krawędzi skrzynki, i nie wyżej niż 1600 mm, mierząc od podłoża do górnej krawędzi ostatniej skrzynki.
5. W budynku wielorodzinnym skrzynki znajdujące się najniżej w zestawie skrzynek przydziela się osobom poruszającym się na wózku inwalidzkim.
§ 7.
Dla operatorów pocztowych miejscem dostępu do skrzynki jest otwór wrzutowy, o którym mowa w § 3 ust. 3, z wyłączeniem skrzynek, o których mowa w art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, do których dostęp jest zapewniony zgodnie z art. 66 i 67 tej ustawy.
§ 8.
Skrzynki z otworem wrzutowym o wysokości niższej niż określona w § 3 ust. 3 pkt 2 zainstalowane zgodnie z przepisami dotychczasowymi mogą być użytkowane do momentu ich fizycznego zużycia i wymiany skrzynki albo wymiany jej elementu konstrukcyjnego z otworem wrzutowym.
§ 9.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
 Minister Administracji i Cyfryzacji: R. Trzaskowskiźródło: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20140000506
Zdjęcie: skapiec.pl 

Baner informujący o wspołfinansowaniu ze środków Uni Europejskiej

wysuń panel facebooka schowaj panel facebooka

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

X