W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Dziś jest poniedziałek 27 czerwca 2022 r. Godzina 14:31 Imieniny Cypriana, Emanueli, Władysława

XXXVII Sesja Rady Miejskiej w Pieniężnie

 

Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t. j. Dz. U. z 2022 poz. 559 ze zm.) zwołuję XXXVII Sesję Rady Miejskiej w Pieniężnie w dniu 22 czerwca 2022 r. o godz. 15.00 w Miejskim Domu Kultury w Pieniężnie, 
ul. Sienkiewicza 4.

 

1.     Otwarcie sesji.

2.     Stwierdzenie prawomocności obrad.

3.     Propozycje zmian porządku obrad.

4.     Przyjęcie protokołu Nr XXXVI/22 z XXXVI Sesji Rady Miejskiej w Pieniężnie z dnia 
26 kwietnia 2022 r.

5.     Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2021.

6.      Sprawozdanie Burmistrza z pracy w okresie między sesjami.

7.       Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Pieniężno na rok 2022.

 

8.       Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych instytucji kultury za 2021 r.

 

9.      Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za usługę w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Pieniężno.

 

10.    Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu.

 

11.    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektóre składniki wynagrodzenia.

 

12.     Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości średniej ceny jednostki paliwa na terenie Gminy Pieniężno.

 

13.     Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/191/18 w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz ustalenia opłaty za świadczenia udzielane w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych, których organem prowadzącym jest Gmina Pieniężno.

 

14.    Przedstawienie raportu o stanie Gminy Pieniężno za rok 2021.

 

15.    Debata nad raportem o stanie gminy.

 

16.    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Pieniężna wotum zaufania.

 

17.    Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2021 wraz ze sprawozdaniami finansowymi.

 

18.    Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącej sprawozdania Burmistrza z wykonania budżetu za 2021 r.

 

19.    Przedstawienie opinii, wniosku oraz uchwały Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pieniężnie. 

 

20.    Przedstawienie Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Pieniężnie o udzieleniu absolutorium Burmistrzowi Pieniężna za 2021 r.

 

21.  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych wraz ze sprawozdaniem z wykonania  budżetu gminy za 2021 r.

 

22.    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Pieniężna absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok.

 

23.    Sprawy bieżące

24.    Zakończenie obrad. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Krzysztof Kisiel

 

 Zgodnie z § 72 ust. 3 Statutu Gminy informuję, iż transmisja z obrad sesji online oraz transmisje archiwalne są dostępne na stronie: https://www.youtube.com na kanale Urzędu Miasta i Gminy Pieniężno oraz na portalu społecznościowym facebook, na profilu „pieniężno- gmina pieniężno.”

 

Data dodania 20 czerwca 2022